VildmarksNytt tystnar
 

VildmarksNytt i konkurs.
På samma sätt som många andra av VildmarksNytts medarbetare, har jag nu slutligen nåtts av ett definitivt besked att Vildmarks Nytts förlag AB försatts i konkurs av Twin Repro.

Svårt att få information.
Av en hel mängd samtal till mig som chefred, framgår att alla tyckt att det varit svårt att få kontakt med Vildmarks Nytts ägare. Det är det fortfarande och den enda informationen som ges, tycks gå via tingsrätten i Örnksöldsvik om man ringer själv och hör sig för. Och då får man reda på att det finns en konkursförvaltare.

   

Distributionsmonopol kväver.
I takt med ett allt kärvare tidningsklimat för de tidskrifter som inte distribueras via Tidsam, steg tidningens kringkostnader. Detta trots att flertalet skribenter och fotgrafer gjorde allt för att stötta Vildmarks Nytt. Men tyvärr syntes vi ändå ute på allt färre försäljningsställen som följd av Tidsams monopolställning och prenumeranttillströmningen minskade därför.

Tack för allt positivt!
Jag kan därför bara tacka alla som gjorde tidningen till vad den var: Skandinaviens enda fristående vildmarkstidning.


Om det är möjligt kommer vi ändå att titta på möjligheterna att leva vidare via Internet. Ännu är det dock osäkert huruvida vår logga kan leva kvar.
Innehåll
 
Tillsvidare hittar Du här lite sidor som inledningsvis speglar en del fiskedestinationer.
Utvalda fisken
Hör gärna av er om ni är intreserade av ev. medverkan.

Flugfiske på engelska 

V-Nytt innehåll

 © 990909  HS Skriv&Utred: Harry Salmgren