VÄLKOMMEN

TILL
   

Smålandsfiske och annatsmått och gott

 Innehåll
     

AllemansreglerTillbaka

lingontuvorAllemansregler

lingontuvorDestinationer - smålandsfiske

lingontuvorFöredakvarndammsfiske

lingontuvorEksjö

lingontuvorNissanHestravik

lingontuvorNissanUnnaryd

lingontuvorSolgen

lingontuvorSommen

lingontuvorSävsjö

lingontuvorTrollebo

lingontuvorTrollingfiske

lingontuvorVidöstern

lingontuvorVixen, Ullinge

lingontuvorVrigstad FVO

lingontuvorVättern

lingontuvorÄventyr

lingontuvorÖringfiske

 

 

Allemansrätt, vett och etikett:

 

I de Skandinaviska länderna finns en gammal sedvana . I Sverige kallas den för "allemansrätten". Den handlar om, hur vi under ansvar får röra oss fritt i skog och mark på naturens villkor och om det vi får göra utan att först fråga markägare om lov.

§1, Naturvårdslagen slår fast att naturen är fri att röra sig i för var och en enligt "allemansrätten".
Men det finns viktiga undantag.
Brottsbalken begränsar den rörelsefriheten.

Så får man till exempel inte gå så nära bebodda hus att de som bor där störs. En "hemfridszon" skall respekteras. Man får inte heller gå över mark som kan få skador utan markägarens lov. Det gäller exempelvis alltid det oslagna vetefältet. Dessutom får man inte plocka ex. kvistar, bark och nötter. Och är det grupper som rör sig inom samma område kan all mark skadas. Därför gäller inte "Allemansrätten" för större grupper och arrangemang. Dessa måste alltid ha markägarens tillstånd. Att fiska eller jaga, ingår inte heller i allemansrätten.

Även om fisket med spö och andra handredskap är fritt i våra fem största insjöar och längs havskusterna, (laxfisket längs norrlandskusten undantaget), så måste Du alltid ha tillstånd, tex fiskekort i alla andra vatten.

Andra bestämmelser som påverkar just Din rörelsefrihet i naturen är de paragrafer i naturvårdslagen som handlar om nedskräpning.
Terrängkörningslagen förbjuder all nöjeskörning med motordrivna fordon i naturen när det är barmark (ingen snö). Förbudet gäller också körning med så kallade terrängfordon!

Fastän fisket inte räknas till allemansrätten, så gäller den ändå när Du tar Dig till och från fiskevattnen, eller rör Dig på stränderna och på vattnen när Du fiskar.

 

Allemansrätt, Du får:

Du får alltså röra dig fritt i skog och mark. Du får också tälta någon eller några få nätter utan att fråga markägaren om lov. Du får också göra upp eld. (Men observera att lokala eller generella eldningsförbud kan gälla.) Svamp- och bärplockning brukar också vara tillåtet så länge det är tillfälligt och enbart för eget bruk.
Du får färdas med båt överallt och också förtöja den, utom vid privata bryggor, tomtmark eller områden med tillträdesförbud.

Vi ses vid vattnen

Titta här om Du vill ha klarare regler för vad som begränsar Din allemansrätt.


Copyright © 1998-2013
Harry Salmgren